Aktualności

Inauguracja projektu kompleksowej termomodernizacji SPZOZ w Puławach

Inauguracja projektu kompleksowej termomodernizacji SPZOZ w Puławach
Data publikacji: 18 września 2019
Wyczekiwana od wielu lat termomodernizacja puławskiego szpitala jest już na rozbiegu. We wtorek, 17 września br., podczas konferencji zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Puławach, została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja inwestycji, której koszty szacowane są na blisko 13 mln zł, rozpocznie się wiosną 2020 r. i potrwa dwa lata.

Na zaproszenie starosty Danuty Smagi i dyrektora SPZOZ w Puławach Piotra Rybaka w konferencji wzięli udział m.in. Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, Marek Ryszka – Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Leszek Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie oraz Dariusz Koc – Dyrektor Zarządzający Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Termomodernizacją zostanie objętych 5 budynków (Pawilony A, B, D, łącznik i budynek administracji). W ramach projektu zaplanowano m.in.: kompleksową modernizację instalacji c.o., w tym wymianę 988 szt. grzejników, docieplenie dachu o łącznej powierzchni ok. 5300 m2, docieplenie ponad 12 000 m2 ścian, wymianę 44 szt. drzwi i 981 szt. okien, montaż 344 kolektorów słonecznych oraz 299 paneli fotowoltaicznych, a także wymianę ponad 3400 źródeł konwencjonalnego oświetlenia na panele i plafoniery LED. Szacuje się, że w wyniku termomodernizacji zapotrzebowanie szpitala na energię użytkową spadnie o blisko 80%.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 12 920 192 zł, z czego 11 452 721 zł (89,9% kosztów kwalifikowalnych) pokryje dotacja z NFOŚiGW. Fundusz udzieli szpitalowi także niskooprocentowanej pożyczki na sfinansowanie pozostałej części zadania.

Zgodnie z założeniami prace budowlane potrwają od kwietnia 2020 r. do końca marca 2022 r. Będą prowadzone w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu placówki.

Inauguracja projektu kompleksowej termomodernizacji SPZOZ w Puławach

Powrót
`