Aktualności

Wielki sukces wieńca dożynkowego wykonanego przez Koło Gospodyń Wiejskich "Zagrody Razem" z Gminy Żyrzyn na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Wizyta Pary Prezydenckiej na stoisku regionalnym lubelszczyzny zakończyła się pamiątkową fotografią.
Data publikacji: 18 września 2019
Powiat Puławski po raz pierwszy miał okazję zaprezentować się na ogólnopolskich uroczystościach święta plonów. Już pierwszego dnia podczas konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, a tym samym o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, towarzyszyły wielkie emocje. W konkursie uczestniczyli reprezentanci każdego z województw. Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, doradcy prezydenta, etnografki i socjologa, oceniała wieńce pod względem zgodności z tradycją, formy, techniki wykonania, różnorodności użytych zbóż, ziół i kwiatów naturalnych, a przede wszystkim walory estetyczne. Dodatkowe punkty można było uzyskać za sposób prezentacji wieńca, stoiska, stroje grupy wieńcowej i ośpiewanie.

Reprezentacji naszej w przepięknych strojach towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”, który nie tylko brał udział w prezentacji wieńca dożynkowego, ale też uświetnił swoim występem pierwszy dzień uroczystości dożynkowych. Dzięki ciężkiej pracy kobiet z KGW „Zagrody Razem”, niesamowitemu zaangażowaniu, pasji, miłości do kultywowania tradycji, spośród szesnastu biorących udział w konkursie, wieniec z województwa lubelskiego stanął na podium jako drugi. Pierwsze miejsce zajął wieniec dożynkowy z województwa świętokrzyskiego z powiatu sandomierskiego, a trzecie miejsce komisja przyznała dla wieńca dożynkowego z województwa wielkopolskiego przygotowanego przez gminę Raszków w powiecie ostrowskim. Oficjalne uroczystości z Parą Prezydencką rozpoczęły się w niedzielę mszą świętą w Kaplicy Polowej AK, skąd barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł do Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie tradycyjnie starostowie dożynek przekazali symboliczny bochen chleba Parze Prezydenckiej oraz zwycięski wieniec, który trafi do kancelarii prezydenta na najbliższy rok. Uroczystości uświetnił koncert Zespołu „Mazowsze”. Po części oficjalnej Para Prezydencka odwiedziła Miasteczko Regionów, w którym poszczególne województwa zaprezentowały lokalne produkty, potrawy i twórczość regionalną. Stoisko Lubelszczyzny z Powiatu Puławskiego godnie reprezentowali: wicestarosta Leszek Gorgol, członek Zarządu Powiatu Puławskiego Ireneusz Rzepkowski, KGW „Zagrody Razem”, Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle”, Urząd Gminy Żyrzyn z wójtem Andrzejem Bujkiem na czele, zastępca wójta - Marcin Sulej, Teresa Gruda - przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego reprezentował Sebastian Trojak - członek zarządu województwa lubelskiego, Ryszard Szczygieł - radny Województwa Lubelskiego, Janusz Wawerski - dyrektor Kancelarii Sejmiku i jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego oraz Ewa Szałachwiej wraz z urzędnikami marszałka z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie. Niedzielne popołudnie obfitowało w liczne wizyty lubelskiego stoiska nie tylko w mieszkańców Spały, ale i innych uczestników, bowiem przyciągało wzrok i sentymentalne wspomnienia z przeszłości fantastycznie odtworzonej izby podlubelskiej wsi przez mieszkańców żyrzyńskiej gminy. Wśród wielu odwiedzających stoisko znaleźli się: generałowie, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a wieczorem długo oczekiwana Para Prezydencka. Po długich dniach weekendowych i niesamowitych emocjach konkursowych, w miłej atmosferze wszyscy czuli radość i niedosyt. Po wielu sukcesach na dożynkach powiatowych, wojewódzkich i prezydenckich przed Kołem Gospodyń Wiejskich "Zagrody Razem" stoi nie lada wyzwanie. Co przyniesie następny rok ciężkiej, ale jakże pasjonującej pracy, okaże się na następnych Dożynkach Prezydenckich w 2020 roku.

Dożynki Prezydenckie 2019 w Spale, cz.1.

Przygotowanie stoiska regionalnego i konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy".

Dożynki Prezydenckie 2019 w Spale, cz.2

Po Mszy Świętej w Kaplicy AK Para Prezydencka wręczyła nagrody za wieńce dożynkowe, a następnie barwny korowód dożynkowy udał się do Centralnego Ośrodka Sportu przy miasteczku regionów.

Dożynki Prezydenckie 2019 w Spale, cz.3.

Odwiedziny Pary Prezydenckiej na Lubelskim Stoisku Regionalnym.
Powrót
`