Aktualności

XI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 20 września 2019
Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25 września 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z IX sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28 sierpnia 2019r. oraz X sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 11 września 2019r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas IX sesji w dniu 28.08.2019 r. oraz X sesji w dniu 11.09.2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19.08.2019r. do 13.09.2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
`