Aktualności

Towarzystwo Przyjaciół Puław z nagrodą kulturalną Starosty Puławskiego

Wręczenie nagrody TPP
Data publikacji: 24 września 2019
21 września 2019 r. miała miejsce doniosła uroczystość Jubileuszu 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Puław. Z tej okazji Zarząd Powiatu Puławskiego, uznając bogaty dorobek Towarzystwa na niwie kultury, przyznał doroczną nagrodę Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury. Nagrodę na ręce prezesa Wojciecha Kuby i wiceprezesa Maryli Müller wręczyła starosta Danuta Smaga z wicestarostą Leszkiem Gorgolem. Nagrodę kulturalną otrzymała również Aleksandra Kuba - aktywna członkini Towarzystwa.

Uroczystość zgromadziła szereg znamienitych gości ze świata kultury, władz krajowych i samorządowych, wśród których znaleźli się między innymi: wojewoda dr Przemysław Czarnek, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, prezydent Paweł Maj, radni, prezesi towarzystw regionalnych, przedstawiciele nauki, artyści, twórcy i animatorzy kultury.

Podsumowania działalności Towarzystwa dokonała wiceprezes Maryla Müller. W swoim referacie przedstawiła dokonania organizacji na przestrzenia minionych 60-lat, ze szczególnym uwzględnieniem troski o rozwój kulturalny Puław. Aktualne sprawy kultury zostały również poruszone w licznych referatach naukowych i okolicznościowych wygłoszonych przez m.in. przez:  prof. Sławomira Partyckiego z lubelskiego KUL-u, prezesa Wojciecha Kuby, dr Artura Sępocha, dr hab. Janusza Ślusarskiego z Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. Ryszarda Hacia, płk nawig. Andrzeja Marciniuka, płk dr inż. Remigiusza Pielacha.

Artystycznym akcentem uroczystości był koncert kameralny Lessel Trio.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Starosty Puławskiego Danuty Smagi.

Jubileusz 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Puław, wręczenie Dorocznej nagrody Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury

Powrót
`