Aktualności

Remont drogi powiatowej nr 2534L zakończony

Remont drogi powiatowej nr 2534L zakończony
Data publikacji: 10 października 2019
5 452,65 m – tyle dokładnie liczy zmodernizowany odcinek drogi powiatowej nr 2534L, prowadzącej z Kurowa do Karmanowic. To największa z tegorocznych inwestycji drogowych Powiatu Puławskiego, wykonana we współpracy z samorządami gmin Kurów i Wąwolnica, a także przy znaczącym udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w czwartek, 10 października br. Ostatni krok, wieńczący formalnie realizację zadania, odbył się przy udziale starosty Danuty Smagi, członka zarządu powiatu Jana Ziomki, wójta Wąwolnicy Marcina Łaguny, z-cy wójta Kurowa Marcina Chmurzyńskiego, kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koszty zadania opiewają na kwotę 3 594 350,55 zł z czego 1 796 563,00 zł pokryła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowy udział gminy Kurów wyniósł 594 375,18 zł, gminy Wąwolnica – 304 518,59 zł, zaś środki własne powiatu stanowią kwotę 898 893,78 zł. Wkład samorządów gminnych odpowiada długości odcinków drogi, przebiegających przez ich obszary (Kurów – 3 712,05 m, Wąwolnica – 1 740,60 m).

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia, natomiast nadzór z ramienia inwestora sprawował Pan Marcin Gajewski Projekty Drogowe Puławy.

Remont drogi powiatowej nr 2534L zakończony

Powrót
`