Aktualności

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Data publikacji: 18 października 2019
16 października 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach tradycyjnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej - okazja do wyrażenia głębokiej wdzięczności i słów uznania Nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski.

Podczas uroczystości starosta Danuta Smaga podziękowała wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za aktywną i twórczą postawę, odpowiedzialną pracę i codzienny trud  w procesie kształcenia i wychowania młodych Polaków.

Dziękując za trud wychowawczych działań podejmowanych w duchu poszanowania uniwersalnych wartości- prawdy, dobra i piękna, Starosta  życzyła nauczycielom sukcesów zawodowych i osobistych, twórczych inicjatyw oraz entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy. Aby trudowi wkładanemu w upowszechnianie edukacji towarzyszyły satysfakcja, zaufanie i szacunek w oczach innych.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również Janusz Wawerski – Przewodniczący Rady Powiatu, Michał Godliński – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Małgorzata Górska-Lenartowicz – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej, Paweł Rafalski – przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej oraz Lucjan Tomaszewski - prezes Oddziału Powiatowego ZNP.

Wyróżniającym się nauczycielom wręczono Nagrody Starosty Puławskiego natomiast nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego okolicznościowe dyplomy.

Uroczystość uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez wychowanków Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach oraz uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymali następujący nauczyciele ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski:

 • Pani Mariola Bartoszcze
 • Pan Robert Och
 • Pan Krzysztof Szabelski
 • Pan Rafał Cieśla
 • Pani Anna Kozłowska-Skwarek
 • Pani Beata Smolarek
 • Pani Krystyna Maik
 • Pani Maria Czępińska-Kubiak
 • Pani Urszula Mikoś
 • Pani Danuta Kaliszczuk
 • Pani Barbara Legieć
 • Pani Halina Kopińska
 • Pani Iwona Rusiecka
 • Pani Anna Winiarska
 • Pani Magdalena Kowalska
 • Pan Mariusz Sokołowski
 • Pani Anna Ewa Soria
 • Pani Małgorzata Bednarska
 • Pani Anna Chabros
 • Pani Martyna Kolasińska
 • Pani Iwona Latańska
 • Pani Nina Dudziak
 • Pan Janusz Adamczyk
 • Pani Marzena Mitura

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego:

 • Pani Dorota Adamczyk – Fiorek
 • Pani Agnieszka Czarnota – Borowiec
 • Pani Iwona Krawczyk
 • Pan Łukasz Wojciechowski
 • Pani Anna Goliszek
 • Pani Ewa Kołodyńska
 • Pani Izabela Boguta
 • Pani Katarzyna Czopko - Noworolnik
 • Pani Agnieszka Giza
 • Pan Radosław Rybak
 • Pan Krzysztof Kosowski
 • Pani Dorota Wawerska
 • Pani Dorota Urbańska
 • Pani Sylwia Mrowiec
 • Pani Renata Sadowska
 • Pani Katarzyna Wicha
 • Pani Nina Dudziak
 • Pani Agnieszka Parzyszek
 • Pani Aneta Czerniak
 • Pani Wioletta Miszczak
 • Pan Paweł Pruszkowski

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • Pan Mateusz Stawecki
 • Pan Jarosław Zieliński
 • Pani Hanna Buczyńska
 • Pani Małgorzata Szczypińska
 • Pan Grzegorz Wiercioch
 • Pani Małgorzata Waleczek,
 • Pan Jacek Zuchniarz
 • Pani Agata Żywicka
 • Pani Paulina Wawer
 • Pani Ewa Wilk

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Powrót
`