Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (...)

Herb powiatu puławskiego na błękitnym tle.
Data publikacji: 31 października 2019
Uchwała nr 242/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2020 roku w Powiecie Puławskim.
Powrót
`