Aktualności

Kolejne inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych na starcie

Znak roboty drogowe.
Data publikacji: 05 listopada 2019
Pomyślnie zakończyły się procedury przetargowe, związane z wyborem wykonawców kolejnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatu puławskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Mowa o modernizacji czterech odcinków dróg powiatowych, biegnących przez obszary gmin Baranów, Kurów, Żyrzyn i Puławy, o łącznej długości ponad 19 kilometrów.

Niespełna 8,5 mln zł będą kosztować roboty budowlane, związane z przebudową dróg powiatowych nr 1516L, 1519L i 2515L w celu poprawy dostępności do drogi ekspresowej S17. Koszty modernizacji drogi nr 1437L na odcinku Niebrzegów - DW 845 to nieco ponad 1,9 mln zł. Realizację inwestycji wspierają środki pozyskane przez powiat z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosą odpowiednio 5 063 221 zł i 1 142 899 zł. Mamy także nadzieję na owocną współpracę z samorządami gmin, przez które przebiegają planowane do remontu odcinki dróg.

Umowy z wykonawcą, którym w drodze przetargów zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia, zostały zawarte 4 listopada br. Firma na realizację wszystkich prac ma czas do 12 czerwca 2020 r.

Powrót
`