Aktualności

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żyrzynie

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żyrzynie
Data publikacji: 25 listopada 2019
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 6 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 671/3 o pow. 0,1455 ha, 671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/6 o pow. 0,1266 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha oraz 671/21 o pow. 0,1999 h
Przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniu 6 grudnia 2019 r. w godzinach od 8.30 do 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102. Termin wpłat wadiów upływa z dniem 2 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

  1. 671/3 - https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&akcja=szczegoly&p2=1445133
  1. 671/4 - https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1445135
  1. 671/5 - https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1445139
  1. 671/6 - https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1445144
  1. 671/7 - https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1445147
  1. 671/21 - https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=1445149

Przetargi na sprzedaż własności niezabudowanych działek w Żyrzynie

Powrót
`