Aktualności

Place budowy przekazane - 19 km dróg powiatowych do remontu

Przedstawiciele samorządu powiatowego, gminnego i wykonawcy podczas przekazania placu budowy.
Data publikacji: 18 listopada 2019
Po procedurach przetargowych i przypieczętowaniu współpracy z wykonawcą, nadszedł czas na przekazanie placów budowy ponad 19 kilometrów dróg powiatowych, biegnących przez obszary gmin Baranów, Kurów, Żyrzyn i Puławy. To ostatni, formalny krok przed przystąpieniem do pierwszych prac w terenie.

Robocze spotkanie, podczas którego wizytowano odcinki zaplanowane do modernizacji, odbyło się w czwartek, 14 listopada br. Wzięła w nim udział starosta Danuta Smaga wraz z wicestarostą Leszkiem Gorgolem, członkiem zarządu Janem Ziomką, kierownictwem Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawicielami wykonawcy. Nie zabrakło także włodarzy gmin, przez których teren biegną przeznaczone do remontu drogi.

Samorządy gminne zadeklarowały współpracę przy realizacji inwestycji i pokrycie części kosztów związanych z ich wykonaniem. Znaczącym źródłem sfinansowania remontów dróg jest dotacja pozyskana przez powiat z Funduszu Dróg Samorządowych – łącznie to nieco ponad 6,2 mln zł.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia, zostały zawarte 4 listopada br. Firma na realizację wszystkich prac ma czas do 12 czerwca 2020 r. Całkowity koszt inwestycji to blisko 10,4 mln zł.

Przekazanie placów budowy dróg powiatowych

Powrót
`