Aktualności

20-lecie patronatu św. Brata Alberta nad Miastem Puławy

Delegacja Powiatu Puławskiego pod pomnikiem św. Brata Alberta w Puławach
Data publikacji: 18 listopada 2019
Dobroć, pomoc bliźniemu, ubóstwo, wiara - to dewiza św. Brata Alberta, który już od 20 lat patronuje Puławom. W niedzielę, 17 listopada w Parafii pw. św. Brata Alberta w Puławach obyły się obchody jubileuszu 20. rocznicy ogłoszenia św. Brata Alberta Patronem naszego miasta oraz 30. rocznicy Jego kanonizacji.

Obchody rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez ks. kan. Aleksandra Zenia, ktróry przybliżył przybyłym uczestnikom święta sylwetkę Patrona Puław oraz etapy objęcia Miasta Jego patronatatem. Po mszy miał miejce koncert w wykonaniu "Eksperymantalnego Zespołu Rodzinnego" z Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika", projekcja filmu o życiu św. Brata Alberta, złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz Piknik Albertyński.

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Krygier podsumowując uroczystość podziękowała przybyłym mieszkańcom miasta oraz podmiotom i organizacjom, które wlączyły się w realizację projektu. Na podkreślenie zasługuję fakt niezwykłej aktywności mieszkańców w ogłoszonej z okazji święta zbiórce darów na rzecz Puławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 

Kwiaty pod pomnikiem św. Brata Alberta złożyli m.in.: poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, delegacja Samorządu Powiatu Puławskiego ze starostą Danutą Smagą na czele, prezydent i przewodnicząca Rady Miasta Puławy, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, delegacje szkolne.

Uroczystości XX rocznicy nadania Puławom Patrona Św. Brata Alberta oraz XXX rocznicy kanonizacji do Parafii pw. Św. Brata Alberta

Powrót
`