Aktualności

XIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 20 listopada 2019
Porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 27 listopada 2019 r. godz. 14:00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30 października 2019r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XII sesji w dniu 30.10.2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22.10.2019r. do 15.11.2019 r.
 6. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
 7. Informacja na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za dwa lata obrotowe – za rok 2019 i za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzu Dolnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzu Dolnym wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Puławach wchodzące w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Puławach wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Puławach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Puławach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Puławach wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr VIII w Puławach wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach w strukturze Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII w Puławach wchodzące w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach w strukturze Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nałęczowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nałęczowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie, w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach, w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Puławach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Puławach wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Puławach wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach, w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Puławach, wchodzące w skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kazimierzu Dolnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, w pięcioletnie Technikum w Kazimierzu Dolnym wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Puławach wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Puławach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach wchodzących w skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Puławach, wchodzące w skład Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/215/2013 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Puławach, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 2 w Puławach oraz zespołu szkół i placówek o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Puławach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Puławach wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/330/2002 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej oraz założenia w ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej Liceum Profilowanego.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Puławskiego.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych
  z zakresu administracji rządowej.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 36. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 37. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 38. Zamknięcie obrad sesji.
Powrót
`