Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Żyrzyn naturalnie. Logo, czarne litery, zielone fale pól.
Data publikacji: 22 listopada 2019
Wójt Gminy Żyrzyn informuje o naborze w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie.

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Żyrzyn
24-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10

Termin – do 16 grudnia 2019r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach:
www.zyrzyn.pl oraz www.ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl (w zakładce ogłoszenia).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać u sekretarza Gminy Żyrzyn pod numerem telefonu 81 881 42 26 wew. 33.

Powrót
`