Aktualności

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji

Napis Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz wizerunek herbu województwa lubelskiego
Data publikacji: 27 listopada 2019
Trwają procedury związane z powołaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji. Rada, która jest organem opiniodawczo-doradczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 20 członków, a jej kadencja potrwa 3 lata.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady, spośród przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, można dokonać do dnia 9 grudnia 2019 r. Głosowanie odbędzie się w ciągu 21 dni od dnia zaprezentowania kandydatów na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i BIP.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do RDPP WL znajdują się na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-rdpp-wl/

Powrót
`