Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (...)

Wizerunek herbu powiatu puławskiego.
Data publikacji: 28 listopada 2019
28 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę nr 264/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2020 roku w Powiecie Puławskim.
Powrót
`