Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L - ul. Wspólnej w Klikawie i Górze Puławskiej zakończona

Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L - ul. Wspólnej w Klikawie i Górze Puławskiej zakończona
Data publikacji: 09 grudnia 2019
Dobiegł końca remont liczącego 2 170 m odcinka drogi powiatowej nr 2521L – ul. Wspólnej w Górze Puławskiej i Klikawie w kierunku Tomaszowa. Końcowy odbiór inwestycji nastąpił w piątek, 6 grudnia br. w obecności starosty Danuty Smagi, członka zarządu powiatu Ireneusza Rzepkowskiego, dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg, przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gminy Puławy. Radę Gminy Puławy, która zdecydowała o współfinansowaniu przez samorząd gminny inwestycji, reprezentowała radna Mariola Antoniak.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac z ramienia inwestora - powiatu puławskiego, sprawował Pan Marcin Gajewski.

Koszty inwestycji opiewają na kwotę 1 128 901,66 zł i w równych częściach – po 564 450,83 zł – zostały sfinansowane z budżetu powiatu puławskiego i gminy Puławy.

Odbiór inwestycji - drogi powiatowej nr 2521L

Droga powiatowa nr 2521L po remoncie.

Powrót
`