Aktualności

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych z ogromną szansą na rządowe wsparcie

Znak "roboty drogowe".
Data publikacji: 12 grudnia 2019
Choć mijający rok, pod względem inwestycji na drogach powiatu puławskiego, już można ocenić jako wyjątkowo udany, nie kończymy z dobrymi informacjami dla kierujących. Następne trzy zadania zostały umieszczone na liście przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych od 2020 roku. Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia zapadnie na szczeblu centralnym.

Zgłoszone przez Zarząd Powiatu wnioski dotyczą modernizacji pięciu odcinków dróg o łącznej długości 7 891 m. W planach znalazła się przebudowa dróg nr 2523L Janowiec – Ławeczko (3587 m) oraz 2552L Wąwolnica – Poniatowa (670 m). W Kazimierzu Dolnym zaprojektowano przebudowę traktu nr 2529L od skrzyżowania z DP 2547 do granicy powiatu, modernizację ul. Kwaskowa Góra oraz remont drogi nr 2547 w Kolonii Rzeczyca (łącznie 3 634 m).

Łączny koszt inwestycji objętych wnioskami to 7,9 mln zł. Zainteresowanie współpracą przy ich realizacji wyraziły samorządy gmin, przez których obszary przebiegają planowane do remontu odcinki.

Powrót
`