Aktualności

Podsumowanie inwestycji na drogach powiatowych w 2019 roku

Znak drogowy "roboty drogowe".
Data publikacji: 16 grudnia 2019
Dobry stan dróg jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, ale też ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności gospodarczej, turystycznej, inwestycyjnej i konkurencyjności powiatu puławskiego wobec innych regionów. Konsekwentna modernizacja infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów polityki inwestycyjnej obecnego zarządu.

W mijającym roku, przy współpracy z samorządami gminnymi oraz dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), zmodernizowaliśmy ponad 13 km dróg powiatowych. Wysokość rządowego wsparcia, pozyskanego przez powiat puławski to kwota ponad 2,4 mln zł.

Najpóźniej do połowy czerwca 2020 r. potrwa przebudowa kolejnych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości ponad 19 km. Istotnym źródłem finansowania remontów będzie dotacja z FDS, której wysokość to nieco ponad 6,2 mln zł.

Następne trzy inwestycje, w ramach których zaplanowaliśmy przebudowę 7,9 km dróg, znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z FDS od 2020 r. Jest więc znacząca szansa, że wydatną część kosztów – szacowanych na niespełna 8 mln zł – pokryje rządowa dotacja.

W galerii przypominamy najważniejsze zadania, wykonane na drogach powiatu puławskiego w 2019 r. W imieniu starosty Danuty Smagi i zarządu powiatu jeszcze raz dziękujemy władzom samorządowym gmin, z którymi współpracowaliśmy przy ich realizacji. Podziękowania kierujemy również do pracowników Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zarządu Dróg oraz naszych kontrahentów odpowiedzialnych za nadzór i wykonawstwo inwestycji.

Podsumowanie inwestycji na drogach powiatu puławskiego w 2019 roku

Powrót
`