Aktualności

Otwarty konkurs ofert - kultura 2020

Otwarty konkurs ofert - kultura 2020
Data publikacji: 18 grudnia 2019
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie kultury oraz nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2020 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie kultury.

Uchwała nr 283/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie kultury, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [136.50 KB], plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.13 MB]

Uchwała nr 283/2019 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie kultury, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [136.50 KB], plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [136.00 KB]

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.77 KB]

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [152.50 KB]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o naborze na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2020 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie kultury, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [115.00 KB]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o naborze na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2020 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie kultury, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [32.00 KB]

Powrót
`