Aktualności

Złoty Krzyż Zasługi dla dyrektora ZS nr 2 w Puławach

Prezydent RP, dyrektor Szabelski
Data publikacji: 23 grudnia 2019
13 grudnia 2019 r. w Warszawie w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Krzysztof Szabelski, Dyrektor powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi. Niecodzienne wydarzenie stanowi szczególny zaszczyt i wielki honor.

Przyznanie dyrektorowi Krzysztofowi Szabelskiemu wyróżnienia wiąże się ze strajkiem studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie, którzy na przełomie listopada i grudnia 1981 r. stawili czynny opór władzy komunistycznej, dążącej do upaństwowienia uczelni oraz odmówili złożenia deklaracji lojalnościowych. Dyrektor Szabelski należał do grona protestujących podchorążych, którzy z racji swojej niezłomnej postawy zostali relegowani z uczelni. Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie był pionierskim aktem sprzeciwu wobec władz komunistycznych w naszym kraju i – jak podkreślają historycy – pierwszym w całym bloku wschodnim.

Za sprawą protestu w WOSP Krzysztofr Szabelski nie mógł kontynuować edukacji na uczelni i zostać oficerem pożarnictwa. Jednak nie żałuje podjętej wówczas decyzji, która była aktem odwagi i honoru. Jak podkreśla, praca w oświacie stanowi szansę, aby przekazywać młodym ludziom prawdę o Polsce i uczyć szacunku, miłości do Ojczyzny. Ponadto znalazł sposób, aby propagować ideę pożarnictwa wśród młodzieży:

Mimo że sam nie mogłem zostać  zawodowym strażakiem, podjąłem owocną współpracę z Państwową Strażą Pożarną – wprowadzając innowację pedagogiczną w postaci elementów ochrony przeciwpożarowej w programie nauczania klas technikum, przygotowując uczniów do egzaminów i zachęcając do służby w tym zawodzie. W ten sposób połączyłem swoją pasję z obecną pracą, która również daje mi wiele satysfakcji i jest doceniana.

Krzysztof Szabelski jest aktywnym członkiem lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Złoty Krzyż Zasługi to nie jedyne zaszczytne wyróżnienie, jakim uhonorowano Dyrektora Zespołu Szkół nr 2  im. E. Kwiatkowskiego w Puławach. Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Szabelski został odznaczony  Medalem „Pro Patria”, ponadto niejednokrotnie doceniano jego działalność oświatową.

Serdecznie gratulujemy przynanego przez Prezydenta RP odznaczenia!

Fot. ze zbiorów K. Szabelskiego

Prezydent RP przypina medal dyrektorowi SzabelskiemuPrezydent RP, dyrektor SzabelskiemuPrezydent RP, dyrektor Szabelskiemu

Powrót
`