Aktualności

Targi i misje zagraniczne województwa lubelskiego 2020

Misje gospodarcze województwa lubelskiego.
Data publikacji: 09 stycznia 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza przedsiębiorców do udziału w targach i misjach zagranicznych w 2020 roku. Oferta skierowana jest do kluczowych branż naszego regionu, w tym m.in. branży spożywczej, farmaceutycznej, meblarskiej, budowlanej, maszynowej, IT.

Celem uczestnictwa przedsiębiorców w wyjazdach jest prezentacja potencjału województwa lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu, w tym:

  • pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi (udział w rozmowach B2B),
  • promocja przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu gospodarczym województwa lubelskiego: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/misje-gospodarcze-2019-2020

Misje gospodarcze

Powrót
`