Aktualności

Wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych od 1 stycznia 2020 r. można składać elektronicznie

Wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych od 1 stycznia 2020 r. można składać elektronicznie
Data publikacji: 13 stycznia 2020
Informujemy, że w 2020 r. osoby niepełnosprawne mają możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl).

Aby złożyć wskazane wyżej wnioski, należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami w PCPR w Puławach - al. Królewska 3, pokój nr 4, w poniedziałki w godz. 8–16, od wtorku do piątku w godz. 7-15.

Powrót
`