Aktualności

Projekt "Aktywni zawodowo i społecznie" w powiecie puławskim - edycja 2020

Projekt "Aktywni zawodowo i społecznie" w powiecie puławskim - edycja 2020
Data publikacji: 13 stycznia 2020

Logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje o realizacji projektu pt.

„Aktywni zawodowo i społecznie”

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Cele projektu:

Celem głównym projektu są zwiększone szanse na równy dostęp do aktywnego udziału osób niepełnosprawnych oraz osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r.

Planowane efekty:

Projekt ma służyć złagodzeniu problemu wykluczenia społecznego/zagrożenia wykluczeniem społecznym 80 osób z niepełnosprawnością oraz 30 kobiet doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami na terenie powiatu puławskiego. Realizacja projektu ma zapobiec lub zniwelować zdiagnozowane problemy uczestników z integracją społeczną (instrumenty aktywizacji społecznej) oraz bariery zdrowotne (instrumenty o charakterze zdrowotnym), w tym pomóc we wzroście aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1 381 377,86 zł.

Wkład Unii Europejskiej wynosi 1 174 171,17 zł.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Biuro projektu (miejsce rekrutacji) jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Od 2 stycznia 2020 r. trwa rekrutacja uczestników!
 
logo PCPR i herb powiatu puławskiego
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
al. Królewska 3, 24-100 Puławy
tel./fax 81 888 04 92
NIP 716-229-41-36 REGON 431029926
www.pcpr.pulawy.pl

Powrót
`