Aktualności

Trwa rekrutacja do projektu pn. "Aktywni zawodowo i społecznie" na 2020 rok

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu.
Data publikacji: 13 stycznia 2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” na 2020 rok.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,
  • KOBIETY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY DOMOWEJ LUB BĘDĄCE JEJ ŚWIADKAMI

z terenu powiatu puławskiego, w wieku od 18 do 65 lat, w tym osoby bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać

pod nr. tel. 81 886 74 22 – koordynator projektu,

81 888 04 92 w. 5 – kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

81 888 53 06 – kierownik Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl,

w Biuletynie Informacji Publicznej https://sppulawy.bip.lubelskie.pl

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2020 roku

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Do pobrania:

Ankieta zgłoszeniowa, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [1.91 MB]


 Projekt jest współfinansowany w ramach Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priotytetowa 11 Włączenie społeczne Działania 11.1 Aktywne włączenie

logotypy Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

 logo PCPR i herb powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
al. Królewska 3, 24-100 Puławy
tel./fax 81 888 04 92
NIP 716-229-41-36 REGON 431029926
www.pcpr.pulawy.pl

Powrót
`