Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert sport 2020

Grupa biegaczy.
Data publikacji: 22 stycznia 2020
21 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu Puławskiego podjął Uchwałę Nr 311/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Powrót
`