Aktualności

Informacja pokonkursowa dla organizacji pozarządowych - sport 2020

Akcesoria biurowe.
Data publikacji: 22 stycznia 2020
W związku z rozstrzygniętym przez Zarząd Powiatu Puławskiego konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie sportu przedstawiamy wzory dokumentów aktualizacyjnych, które powinny zostać złożone przez wymienione w Uchwale Nr 311/2020 Zarządu Powiatu podmioty.
Powrót
`