Aktualności

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

PCPR Puławy - logo, zielone litery, wkomponowany czerwony zarys serca
Data publikacji: 05 lutego 2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach ogłasza nabór dla mieszkańców Powiatu Puławskiego do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu i dostarczenie jej do PCPR w Puławach.

Więcej informacji o Programie oraz kartę zgłoszenia do Programu znaleźć można na stronie internetowej PCPR w zakładce „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, a także pod numerem tel. 81 888 04 92 w. 5.
Powrót
`