Aktualności

Mija termin zgłoszeń delegatów na zebranie wyborcze i kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2020-2023

Starostwo Powiatowe w Puławach , białe litery na czerwonym tle w ozdobnej ramce
Data publikacji: 14 lutego 2020
Dziś (14 lutego) upływa termin zgłoszeń delegatów na zebranie wyborcze i kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2020-2023.

Aby zgłosić kandydata do Rady należy, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r., złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do urzędu), kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach.

Aby dokonać upoważnienia do udziału w zebraniu wyborczym należy w terminie do 14 lutego 2020 r. złożyć formularz zgodny z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do nw. uchwały do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Puławach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy (decyduje data wpływu do urzędu). Każda organizacja może upoważnić tylko jednego delegata. Upoważnienie musi zostać podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e do reprezentacji organizacji.

Powrót
`