Aktualności

Powiat puławski przoduje w wykorzystaniu cyfrowych usług geodezyjnych

Fragment mapy z zaznaczonym obszarem powiatu puławskiego.
Data publikacji: 14 lutego 2020
Jak informuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 130 powiatów korzysta z usługi pozwalającej na komunikowanie systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków z rejestrem PESEL poprzez szynę usług ZSIN (Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach). Powiat puławski jako jeden z pierwszych w kraju wdrożył o rozwiązanie, a obecnie znajduje się w grupie dziesięciu jednostek przodujących w stosowaniu usługi.

Według statystyk przedstawionych przez GUGiK, Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: miński, radomski oraz warszawski-zachodni. Powiat puławski znajduje się na czwartym miejscu, wyprzedzając m.in. powiat garwoliński czy wrocławski.

Usługa stanowi udogodnienie zarówno dla pracowników Wydziału Geodezji, jak i mieszkańców. Dzięki niej, wszelkie zmiany danych, jak choćby adres zamieszkania czy numer dowodu osobistego, mogą być automatycznie aktualizowane w systemie EGiB, bez potrzeby ich udokumentowania przez petentów. W praktyce oszczędza to czas, oraz ilość tworzonej i przechowywanej dokumentacji.
Powrót
`