Aktualności

Kandydaci do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2020-2023

Ludzie w garniturach - zebranie, praca
Data publikacji: 18 lutego 2020
Na podstawie § 2 ust. 12 Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach przedstawiamy listę kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2020-2023 zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu puławskiego. Wybór kandydatów odbędzie się na zebraniu upoważnionych przedstawicieli organizacji pozarządowych w środę, 4 marca 2020 r. o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach na lata 2020-2023

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja zgłaszająca

1

Domański

Hubert

Stowarzyszenie "Tym sposobem"

2

Frycz

Jolanta

Stowarzyszenie "Rodzina"

3

Gałęzowski

Bogusław

Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa

4

Goliszek

Jędrzej

Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Puławy

5

Gutowski

Jan

Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach

6

Kochaniec

Eugeniusz

Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór

7

Kozak

Elzbieta

Stowarzyszenie "Zagrody Razem"

8

Kozak

Henryk

Stowarzyszenie "Wołyński Rajd Motocyklowy"

9

Kwapiński

Artur

Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości"

10

Nocek

Paweł

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "TERAZ"

11

Osial

Jadwiga

Koło Gospodyń Wiejskich "Zagrody Razem"

12

Salwowska-Duk

Kamila

Towarzystwo Inicjatyw Własnych "INPIRACJE"

13

Skwarek

Sylwia

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Końskowola "Róża"

14

Stępień

Jerzy

STOWARZYSZENIE ZIELONE POWIŚLE

15

Suszyński

Dariusz

Fundacja "Pogodna Przyszłość"

16

Szymańska

Anna

PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17

Turos

Anna

Ośrodek Wsparcia Środowiskowego "Nadzieja"

18

Wnuczek

Katarzyna

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych "SZANSA"

Powrót
`