Aktualności

Oświadczenie Zarządu Powiatu Puławskiego w sprawie przekształcenia SPZOZ w Puławach w jednoimienny szpital zakaźny

Herb powiatu puławskiego.
Data publikacji: 13 marca 2020
W związku z przekazaną w dniu 12 marca 2020 r. przez Wojewodę Lubelskiego informacją, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach został wskazany jako szpital do leczenia osób z koronawirusem z terenu województwa lubelskiego, Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że decyzja w sprawie została podjęta wyłącznie przez organy administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Nieprawdziwe i nieodpowiedzialne są zatem wszelkie te twierdzenia, że przy podejmowaniu powyższej decyzji sprawa była konsultowana z Zarządem Powiatu Puławskiego oraz, że Zarząd Powiatu Puławskiego miał wpływ na podjęcie takiej decyzji.

Zatem wszelkie spekulacje dotyczące zatajenia tej informacji bądź niepoinformowania o wskazaniu innych samorządów z terenu powiatu puławskiego są absolutnie nieuprawnione.

Zarząd Powiatu Puławskiego podjął i podejmie w razie takiej potrzeby wszelkie działania, które w sposób możliwie pełny zabezpieczą mieszkańców powiatu puławskiego przed jakimikolwiek potencjalnymi następstwami wskazania SPZOZ w Puławach do przekształcenia w jednoimienny szpital zakaźny.

Zarząd Powiatu Puławskiego

Powrót
`