Aktualności

List otwarty do mieszkańców Puław i powiatu Puławskiego

Herb powiatu
Data publikacji: 14 marca 2020
Szanowni Mieszkańcy Puław i Powiatu Puławskiego! Z niedowierzaniem, ale i swoistym oburzeniem zapoznałam się z informacją jaką zamieścił p. Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy na swoim oficjalnym profilu Prezydenta na portalu społecznościowym facebook. W pierwszym rzędzie wskazuję, że treść tego oświadczenia, w części dotyczącej mojej postawy - jako Starosty Puławskiej na spotkaniu u Wojewody Lubelskiego, które odbyło się w dniu 13.03.2020 r., absolutnie nie odpowiada prawdzie.

Formułuję te słowa mając na względzie ich wagę, ale także pełną świadomość, że może dojść do próby ich wykorzystania dla dalszego, niezrozumiałego podsycania Państwa emocji w zaistniałej sytuacji. Tym samym oświadczam, że zostałam postawiona przed faktami, w sprawie których nie mogłam decydować. Mogłam jednakże, jako osoba odpowiedzialna, odpowiedzieć na apel Pana Wojewody i innych obecnych na spotkaniu Samorządowców i przedstawicieli służb medycznych, wyrazić wolę współpracy w tej niezwykle trudnej i rozwijającej się dynamicznie sytuacji. Zaapelowałam też do p. Pawła Maja – Prezydenta Puław i zarazem mieszkańca Powiatu Puławskiego o pomoc i solidarność społeczną w stanie wyższej gotowości. Powiedziałam, że „nie jesteśmy samotną wyspą’’, potrzebujemy się wzajemnie i tylko poprzez wsparcie udzielone sobie nawzajem, jako społeczność naszego powiatu, województwa i kraju, możemy stawić czoło niebezpieczeństwu. System zarządzania kryzysowego został opracowany, by w sytuacjach poważnego, zbiorowego zagrożenia zapewnić Państwu możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Mamy prawo oczekiwać, że system ten będzie działał skutecznie jedynie w warunkach powszechnej akceptacji i zaufania do decyzji, które nam narzuca.

Oczywiście jako Przewodnicząca Zarządu Powiatu Puławskiego wraz z pozostałymi Członkami Zarządu oraz wszystkimi innymi pracownikami administracji powiatowej oraz kierownikami Służb i Inspekcji Powiatowych nie przyjęłam z zadowoleniem informacji o wskazaniu SPZOZ w Puławach jako placówki o charakterze jednoimiennym. Podzielam Państwa obawy i rozterki, tym bardziej że w tej sytuacji na Powiecie Puławskim będą ciążyły dodatkowe obowiązki, którym w sytuacji coraz większego zagrożenia wirusem, być może nie będzie łatwo sprostać. Niemniej jednak, decyzję organów administracji rządowej, na którą nie miałam najmniejszego wpływu, zmuszona jestem wykonać, bo tak stanowią - przyjęte niemal jednogłośnie przez obie Izby Parlamentu – obowiązujące przepisy tzw. specustawy. Prosta, elementarna odpowiedzialność, jako urzędnika samorządowego, nakazuje mi przyjąć odpowiedzialność za realizację obowiązku, który został nałożony na SPZOZ, a nie szukać w tej sytuacji taniego poklasku czy też sposobności do budowania jakiejś formy tożsamości politycznej. Dzisiaj wszyscy samorządowcy z terenu powiatu, wraz z administracją rządową winni jednoczyć siły w celu ochrony zdrowia i życia naszych mieszkańców. Sytuacja wymaga postaw dojrzałych, rozsądnych i samodyscypliny. Rozumieją to wszyscy samorządowcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu u Pana Wojewody. Postawy odmienne – a taką prezentuje obecnie p. Paweł Maj – są wręcz niezrozumiałe. Wzbudzanie chaosu, niezdrowych emocji i zbijanie kapitału politycznego na sytuacji stanu epidemicznego nie służy społeczeństwu i jest wyrazem egoizmu. Rolą samorządowca jest tonowanie nastrojów, organizowanie instytucji w celu służenia społeczeństwu oraz przekazywanie rzetelnych informacji. Stanowisko wyrażone przez p. Pawła Maja przez część z Państwa zostało odebrane z entuzjazmem, jako wyraz troski o bezpieczeństwo Puław i jego mieszkańców. W mojej ocenie jest niestety objawem niedojrzałości, braku odpowiedzialności i subordynacji wobec reguł, które w sytuacji zagrożenia mają chronić nas wszystkich.

Wierzę, że zaistniała sytuacja na terenie kraju i naszego województwa i powiatu ulegnie szybkiej poprawie oraz, że ja, jako przedstawiciel władzy samorządowej, będę mogła poinformować Państwa już wkrótce, że zagrożenie minęło. Do tego czasu jednak nie mogę kwestionować żadnych decyzji, w stosunku do których taki głos sprzeciwu nie przysługuje mnie - urzędnikowi. Stan epidemiczny wymaga od nas samorządowców mobilizacji, a nie kierowania się wewnętrznymi obawami. Jest to czas, kiedy wszystkie siły należy skierować na wytężoną pracę. Wszelkie niepokoje i sprawy osobiste powinny zejść na plan dalszy. Przyjmując do wykonania nawet najtrudniejsze decyzje, musimy kierować się dobrem naszych mieszkańców, odkładając na bok obawy o konsekwencje społeczne, czy wizerunkowe, które ja sama odczuwam dziś bardzo dotkliwie. Z przykrością odbieram formułowane wobec mnie zarzuty i próby nakładania na zaistniałą sytuację kontekstu politycznego. Stan zagrożenia dotyczy w równym stopniu nas wszystkich, bez względu na status społeczny, zawodowy, czy różnice światopoglądowe.

Zaistniała sytuacja jest dla nas wszystkich przerażająca. Jako matka i babcia, podobnie jak Państwo, jestem niepewna jutra jeżeli chodzi o zdrowie moich najbliższych, ale bardzo wierzę, że przejdziemy wszyscy ten ciężki czas bez żadnej tragedii.

Na zakończenie wyrażam nadzieję, że ta przykra sytuacja zmotywuje p. Pawła Maja do współpracy z Powiatem Puławskim, bo tego wymaga dobro Państwa i całej wspólnoty.

Na współpracę tę jestem otwarta.

Starosta Puławski - Danuta Smaga,
Wicestarosta - Leszek Gorgol oraz
Członkowie Zarządu Powiatu - Ireneusz Rzepkowski i Jan Ziomka

Powrót
`