Aktualności

Ograniczenia w obsłudze klientów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Napis: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Data publikacji: 16 marca 2020
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach uprzejmie informuje, iż od 16 marca 2020 roku (poniedziałek) do odwołania wprowadzamy ograniczenie w dostępie do siedziby urzędu zlokalizowanej przy al. Królewskiej 3 w Puławach. Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie pod numerem telefonu 81 8867434, 81 8861104 lub drogą elektroniczną (adres e-mail: zonpulawy@wp.pl).

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Powiatu Puławskiego:

https://www.pulawy.powiat.pl/urzad/poradnik-klienta/wazne-dokumenty-i-wzory-wnioskow/wazne-dokumenty-powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej prosimy przesyłać pocztą. Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać w późniejszym terminie.

W związku z wprowadzonym w okresie od 17 marca 2020 r. do odwołania zakazem bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Puławach (Zarządzenie nr 26/2020 Starosty Puławskiego z dnia 16.03.2020 r.) wszelkie dokumenty i wnioski do Powiatowego Zespołu należy przesyłać pocztą.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty w zamkniętych kopertach należy pozostawić w pojemniku, który znajduje się przy wejściu do budynku przy Al. Królewskiej 3. W przypadku dokumentów, które nie mieszczą się w kopercie, należy je umieścić na przeznaczonym do tego stoliku.

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Powrót
`