Aktualności

Informacja na temat funkcjonowania szkół powiatowych w okresie epidemii koronawirusa

Edukacja w okresie koronawirusa, wnętrze klasy szkolnej
Data publikacji: 19 marca 2020
Z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie szkoły i placówki oświatowe nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. O sposobie jak uczniowie kontyną naukę, decydują dyrektorzy szkół i nauczyciele.

W Powiecie Puławskim Szkoły poprzez e-dziennik, strony internetowe szkół i placówek oświatowych przekazały informacje rodzicom i uczniom o sposobie nauki oraz  planowanych działaniach związanych z e-nauczaniem. Zobligowano również  wychowawców  klas do bezpośredniego kontaktu elektronicznego z uczniami.

Nauczyciele codziennie utrzymują kontakt ze szkołą i współpracują w zespołach zadaniowych. Część szkół już rozpoczęła naukę zdalną, pozostali przygotowują się do tego typu nauki m.in. uczestnicząc w werbinarium, szkoleniach online na temat zdalnego nauczania.  Dyrektorzy na bieżąco monitorują jakimi metodami komunikują się nauczyciele z uczniami. Pracując w zespołach przedmiotowych odbywają się konsultacje online i telefoniczne i co do wyboru stron internetowych do nauki, sposobów i form.

Szkoły robią wszystko, by zawieszenie lekcji dotknęło uczniów w jak najmniejszym stopniu. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele  wspierają uczniów i przekazują materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie opieką objęci są uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. 

Odbywa się to za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, platform e -learningowych, edukacyjnych, dysku Google: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu oraz mediów społecznościowych (messenger, Facebook, Whatsapp).

Obecnie praca zdalna z uczniami obejmuje głównie powtórzenia materiału.  

Na stronach niektórych szkół zamieszczane  są na  bieżąco zalecane przez MEN linki do nauki, powtórek materiału oraz materiałów z poszczególnych przedmiotów wyszukiwanych przez nauczycieli przedmiotu.

Nauczyciele kontaktując się z uczniami polecają różnorodne audycje telewizyjne, strony i odpowiednie portale (głównie z arkuszami egzaminacyjnymi dla maturzystów) jak również materiały edukacyjne.

Sporadycznie odbywają się telekonferencje, lekcje online za pomocą komunikatorów.

Nauczyciele udostępniają linki stron internetowych zachęcają i wspierają w rozwiązywaniu testów online (egzamin ósmoklasisty, maturzysty i kwalifikacji w zawodzie). Zlecają też wykonanie określonych zadań.

W niektórych placówkach na portalu społecznościowym utworzono grupy zamknięte -  gdzie wychowawcy na bieżąco przekazują informacje, wspierają wychowanków i monitorują ich pracę. W celu udzielania wsparcia psychologicznego, ale i również  rozmów dotyczących nauki, spędzania czasu itp. utworzono grupy wsparcia psychologicznego.

Jeżeli przerwa w zajęciach się wydłuży jak zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Na  stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna można znaleźć wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych są na bieżąco uzupełniane.
Powrót
`