Aktualności

Nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa - logo, niebieski napis
Data publikacji: 08 kwietnia 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wniosek dostępny jest pod adresem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów w tym wniosku i umowy o pożyczkę zamieszczone są na stronie Urzędu Pracy: https://pulawy.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.
Powrót
`