Aktualności

Grant na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów powiatowych szkół

Dłonie osoby korzystającej z laptopa.
Data publikacji: 16 kwietnia 2020
Jak poinformowało Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wniosek Zarządu Powiatu Puławskiego o przyznanie grantu na zakup laptopów do zdalnego nauczania został rozpatrzony pozytywnie.

Projekt zakłada zakup 36 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w celu wsparcia systemu nauki on-line w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat puławski. Ze sprzętu, w miarę zaistniałych potrzeb, będą mogli skorzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Przyznane środki w wysokości 99 957,60 zł pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obecnie trwają niezbędne formalności związane z zawarciem umowy grantowej, po których niezwłocznie przystąpimy do procedury zamówienia komputerów. O postępach będziemy informowali na bieżąco.

Powrót
`