Aktualności

Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu puławskiego

Punk geodezyjny
Data publikacji: 22 kwietnia 2020
Informujemy, że rozpoczęły się prace związane z wykonaniem modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz jej zagęszczenie na terenie powiatu puławskiego, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 352). Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma TARGEO, ul. Leszczyńska 46, 23-250 Urzędów.
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu puławskiego Informujemy, że rozpoczęły się prace związane z wykonaniem modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz jej zagęszczenie na terenie powiatu puławskiego, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 352). Wykonawcą prac jest firma TARGEO, ul. Leszczyńska 46, 23-250 Urzędów. Zgodnie z projektem osnowy, w niniejszym opracowaniu przewidziano: - Założenie 221 nowych punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - stabilizacja dwupoziomowa, - Założenie 2 nowych punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - stabilizacja jednopoziomowa, - Odtworzenie 200 punktów istniejących szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, do uzupełnienia stabilizacja znakiem naziemnym (odnaleziono podcentr), - Odtworzenie 448 punktów istniejących szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, do wymiany znak naziemny (znak naziemny uszkodzony) - Odtworzenie 186 punktów istniejących szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, do ponownego scentrowania (znak naziemny pochylony w dobrym stanie), - Do pomiaru kontrolnego GNSS - 172 punktów istniejących szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, - Do pomiaru kontrolnego metodą klasyczną - 25 punktów istniejących szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, - Do adaptacji - 33 punkty szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, przewidziane do włączenia do osnowy wielofunkcyjnej. Dodatkowo dla 1579 punktów istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, nieposiadających wysokości, a dla których możliwy jest pomiar GNSS należy określić wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH z dokładnością i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Prace modernizacyjne wykonywane są w oparciu między innymi o projekt modernizacji poziomej osnowy szczegółowej, wykonany przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A. przyjęty do PZGiK pod numerem ewidencyjnym – P.0614.2018.1906. W związku z powyższym prosimy o przekazanie informacji, opinii, sugestii mających wpływ na realizację powyższego zadania. Uwagi prosimy kierować bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wydz_geod@pulawy.powiat.pl lub pisemnie na kancelarię ogólną pok. nr 100, al. Królewska 19, 24-100 Puławy.
Powrót
`