Aktualności

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Data publikacji: 14 maja 2020
Powiat puławski przystąpił do realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Działanie obejmowało zakup sprzętu i oprogramowania służącego do realizacji zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Celem projektu było umożliwienie udziału w lekcjach on-line zarówno uczniom, jak i nauczycielom szkół powiatu puławskiego, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i udostępniono 36 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym.

 


 Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zestawienie znaków informujących o dofinansowaniu projektu.

Komputery do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli powiatowych szkół

Powrót
`