Aktualności

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Wizerunek św. Jana Pawła II, obok napis 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
Data publikacji: 18 maja 2020
Dziś mija dokładnie 100. lat od dnia, w którym przyszedł na świat Karol Wojtyła – zwyczajny w swej niezwykłości, człowiek dialogu i pokoju, wielki i skromny zarazem, papież przełomów, niestrudzony w swej życiowej pielgrzymce, miłośnik kultury i sztuki, myśliciel i filozof, nauczyciel, duszpasterz, święty.

Nauczaniu św. Jana Pawła II zawsze przewodziła wiara w drugiego człowieka i przekonanie o potrzebie dialogu, pokoju i porozumienia ponad wszelkimi podziałami. Pomimo upływu czasu, jego przesłanie nie straciło na swej aktualności i powinno być dla nas jasnym drogowskazem w obliczu obecnych wyzwań i trudności.

Włączając się w upamiętnienie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, podczas XVI sesji Rady Powiatu Puławskiego, która miała miejsce 13 maja br., radni przyjęli okolicznościowe stanowisko:

 

 

Stanowisko Rady Powiatu Puławskiego
w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

W dniu 18 maja 1920 r. w Wadowicach przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła - polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego. Święty Kościoła powszechnego. Wielki Polak i patriota, poeta i poliglota, wspaniały dramaturg i pedagog, fenomenolog, filozof i etyk.

Nie sposób przedstawić całej bogatej biografii naszego znakomitego rodaka. Natomiast warto zaznaczyć wydarzenia w jego życiu związane z Lubelszczyzną i ziemią puławską. Wspomnieć tu należy jego pracę dydaktyczną i naukową podjętą na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego gdzie kierował Katedrą i Zakładem Etyki. W tym okresie odwiedzał kilkakrotnie Nałęczów, w którym pozostawił swoje ślady. Podkreślić należy również jego obecność w niedzielę 18 czerwca 1972 r. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach gdzie odprawiona została Msza św. na zakończenie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W uroczystości pożegnania w diecezji lubelskiej wzięli udział niemal wszyscy biskupi. Na ich czele stali Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński, który wygłosił Słowo Boże oraz kardynał Karol Wojtyła, który celebrował Mszę świętą. We mszy brała udział niezliczona rzesza mieszkańców ziemi puławskiej oraz województwa lubelskiego.

Św. Jan Paweł II jest uczestnikiem naszych czasów poprzez bogate dziedzictwo, które nam zostawił zapisane w encyklikach, adhortacjach i innych dokumentach. Podkreśla w nich: personalizm i godność człowieka, wolność i prawdę, troskę o rodzinę i małżeństwo, świętość życia ludzkiego i zło aborcji, godność kobiety oraz porządek społeczny.

Rada Powiatu Puławskiego w uznaniu zasług św. Jana Pawła II, w przeddzień jego 100. rocznicy urodzin oddaje hołd szlachetnemu człowiekowi niezłomnych zasad i wielkiej miłości do ojczyzny, dzięki któremu w Polsce i na świecie dokonało się tak wiele dobrych przemian społecznych.

Powrót
`