Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Dłonie osoby podpisującej dokument.
Data publikacji: 20 maja 2020
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie bądź mailowo) oraz wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt. Zgłoszeń dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Puławach, tj. 7.00 - 15.00 pod numerem telefonu 609 009 469.

W okresie obowiązywania epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie składa wypełnionego oświadczenia i wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Powrót
`