Aktualności

Kadencje dyrektorów powiatowych szkół wydłużone o rok

Od lewej: Małgorzata Noskowska - kierownik wydziału edukacji w starostwie powiatowym, starosta Danuta Smaga, Alina Gomółka, Grzegorz Jabłoński, Wiesław Smyrgała.
Data publikacji: 28 maja 2020
Decyzją zarządu powiatu, troje dyrektorów powiatowych szkół, których kadencje wkrótce dobiegałyby końca, będzie pełnić swoje obowiązki przez kolejny rok. Przedłużenie okresu sprawowania funkcji bez konieczności przeprowadzania konkursu umożliwiają obecne przepisy, wprowadzone ze względu na epidemię koronawirusa.

W minioną środę, Alina Gomółka – dyrektor ZS nr 2 w Nałęczowie, Wiesław Smyrgała – dyrektor RCKU oraz Grzegorz Jabłoński pełniący obowiązki dyrektora ZS nr 3 w Puławach, odebrali z rąk starosty Danuty Smagi stosowne dokumenty. Takie rozwiązanie zapewni stabilność funkcjonowania naszych placówek oświatowych, która jest szczególnie istotna w obecnym czasie zagrożenia epidemicznego.

Kadencje dyrektorów powiatowych szkół wydłużone o rok

Powrót
`