Aktualności

Zasady funkcjonowania SPZOZ w Puławach w czerwcu 2020 r.

Budynek SPZOZ w Puławach.
Data publikacji: 29 maja 2020
Przedstawiamy obowiązujące od czerwca br. zasady realizowania zadań SPZOZ w Puławach w zakresie lecznictwa stacjonarnego.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, SPZOZ w Puławach będzie realizował swoje zadania statutowe w zakresie lecznictwa stacjonarnego w następujący sposób:

Pacjent przyjmowany w trybie planowym - to pacjent z kolejki oczekujących na hospitalizację w danym oddziale.

  • Pacjent otrzymuje telefon z oddziału szpitalnego z informacją o możliwości hospitalizacji/operacji w wyznaczonym terminie,
  • umawiany jest na wizytę w Poradni Specjalistycznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Puławach, gdzie jest kwalifikowany do hospitalizacji/zabiegu,
  • w ramach przygotowania wykonywane są konieczne badania i konsultacje specjalistyczne,
  • otrzymuje informację jak ma się przygotować, gdzie należy się zgłosić, co może zabrać do szpitala, jak wygląda opieka i kontakt z pacjentem w trakcie pobytu w szpitalu.
  • Pacjent na poziomie Poradni Specjalistycznej i w dniu wpisu do szpitala ma oceniany stan epidemiologiczny i stan zdrowia w oparciu o ankietę epidemiologiczną oraz dokonywany jest pomiar temperatury.
  • Pacjent hospitalizowany jest na oddziale buforowym, gdzie jest izolowany i ma wykonywany test PCR. Następnie po wyniku ujemnym przenoszony jest na właściwy oddział.

Pacjent przyjmowany w trybie przyspieszonym, ze skierowaniem - to pacjent, którego wpis do szpitala odbywa się w oparciu o ocenę stanu zdrowia i zgłaszanych objawów. Jego stan zdrowia jest na tyle stabilny, że nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia, wymaga jednak hospitalizacji i procesu diagnostyczno-leczniczego. Taki tryb wymaga kontaktu lekarza kierującego pacjenta, bądź samego pacjenta z lekarzem oddziału szpitalnego i ustalenia terminu hospitalizacji. Może wymagać wykonania koniecznych badań dodatkowych w ramach POZ lub AOS (ambulatoryjna opieka zdrowotna).

W dniu wyznaczonego przyjęcia lekarz oddziału weryfikuje stan pacjenta i potwierdza zasadność hospitalizacji. Dodatkowo pacjent ma oceniany stan epidemiologiczny i zdrowia w oparciu o ankietę epidemiologiczną a także dokonywany jest pomiar temperatury.


Pacjenci w trybie pilnym, który realizuje Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz pacjenci zgłaszający się samodzielnie:

  • W związku z obowiązującymi zaleceniami w tym obszarze SPZOZ w Puławach w przypadku wymienionych pacjentów realizuje pretriaż, którego celem jest określenie statutu epidemiologicznego chorego, wstępna ocena stanu zdrowia oraz ustalenie ewentualnego miejsca przyjęcia pacjenta.
  • W jego skład wchodzi ankieta/wywiad epidemiologiczny oraz badanie temperatury ciała, wywiad określający cel wizyty i zgłaszane objawy.
  • W zależności od wyniku pretriażu w zakresie oceny potencjalnego podejrzenia lub dużego prawdopodobieństwa zakażenia wirusem SARS CoV-2 pacjent kierowany jest na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych lub na SOR w przypadku wykluczenia ryzyka takiego zakażenia. Następnie postępowanie zgodnie z zasadami Triage SOR.

W trosce o najwyższą jakość usług i bezpieczeństwa pobytu pacjenta, personel na bieżąca monitoruje sytuację epidemiologiczną w powiecie puławskim i przyległych, województwie lubelskim i ościennych oraz w kraju. Na bieżąco wdraża wszystkie procedury przeciwepidemiczne oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, NFZ oraz PSSE w Puławach w tym obszarze.

W związku z monitorowanym ryzykiem zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność zarządzania ruchem pacjenta w zakresie infrastruktury szpitala oraz przestrzegania zalecanych zasad sanitarno-higienicznych. Podyktowane jest to troską o bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Szpital zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego w dalszym ciągu jest zamknięty dla osób odwiedzających i przedstawicieli handlowych.

Wszelkie zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania SPZOZ w Puławach modyfikowane będą w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

 

Powrót
`