Aktualności

Zamknięty przejazd kolejowy w miejscowości Stary Pożóg

Znak przejazdu kolejowego
Data publikacji: 29 maja 2020
Budimex S.A. realizujący zamówienie pn. „Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na ODCINKU DĘBLIN – NAŁĘCZÓW W KM 107,283 DO KM 146,320 /pierwotnie Lot C – odcinek Dęblin – Lublin/ w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” zawiadamia, że w dniu 29.05.2020 r. na drodze powiatowej nr 2532L w m. Stary Pożóg zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z przebudową przejazdu kolejowo-drogowego w km 131+005 LK7.
Powrót
`