Aktualności

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach
Data publikacji: 09 czerwca 2020
Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2020 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, pod pozycją 3187, zamieszczone zostało ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach.

Kandydaci mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu puławskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym starosty. Do zakresu jej działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów na członków Rady.

Ogłoszenie Starosty Puławskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.26 MB]

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.10 KB]

Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Puławach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [274.53 KB]

Powrót
`