Aktualności

Spotkanie w Starostwie z przedstawicielami KGW dot. działalności Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Produktów Tradycyjnych

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Data publikacji: 15 czerwca 2020
Zapraszamy przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu puławskiego i ryckiego na spotkanie dotyczące działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i produktów tradycyjnych. Zebranie odbędzie się w piątek 19 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne i w związku z tym ograniczoną liczbę osób mogących wziąć udział w spotkaniu prosimy o uprzednie zgłoszenie chęci uczestnictwa w terminie do 18 czerwca br. do godz. 10.00, telefonicznie 81 886 11 32 lub drogą elektroniczną promocja@pulawy.powiat.pl.

Organizatorem przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Starostwo Powiatowe w Puławach, Starostwo Powiatowe w Rykach.

Program spotkania:

1. Powitanie zgromadzonych uczestników.

2. Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich w bazie Partnerów KSOW – informacja.

3. Projekty własne realizowane przez Oddział KSOW w 2019 roku.

  • Kiermasz Wielkanocny
  • I Wojewódzki Konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa
  • I Świąteczne Spotkanie z Tradycją
  • Szkolenia na temat Konkursu 4/2020 dla Partnerów KSOW

4. Projekty własne realizowane przez Oddział KSOW w 2020 roku.

  •  I półfinał Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa
  • Akcja informacyjna „Kupuj Lokalnie” – Targowiska w Województwie Lubelskim
  • Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5. Operacje Partnerskie w ramach Konkursu 3/2019.

6. Operacje Partnerskie w ramach Konkursu 4/2020.

7. Zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy i przypominamy o obowiązkach wynikających z zachowania reżimu sanitarnego.

 

Powrót
`