Aktualności

Z Wąwolnicy do Poniatowej wkrótce jak po stole

Fragment drogi powiatowej nr 2552L z Wąwolnicy do Poniatowej
Data publikacji: 18 czerwca 2020
Remont drogi powiatowej nr 2552L, prowadzącej z Wąwolnicy do Poniatowej, trafił na podstawową listę zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Do przebudowy został zaplanowany ostatni, liczący niespełna 700 metrów odcinek, wiodący do granicy powiatu puławskiego z opolskim.

Dotacja w kwocie 299 253,00 zł pokryje 70% szacowanych kosztów prac drogowych. Zadanie zostanie zrealizowane we współpracy z gminą Wąwolnica, która wraz z powiatem sfinansuje wkład własny.

Obecnie przed samorządem powiatu jeszcze kilka kroków proceduralnych, związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie, a następnie wyłonieniem wykonawcy. Jeśli sprawa będzie przebiegała pomyślnie, remont drogi zostanie ukończony jeszcze w bieżącym roku.

Z Wąwolnicy do Poniatowej wkrótce jak po stole

Powrót
`