Aktualności

Przedsiębiorcy z powiatu puławskiego pod ochroną Tarczy

Logotyp Tarczy Antykryzysowej
Data publikacji: 18 czerwca 2020
Blisko 4,5 tysiąca wniosków przeznaczonych do realizacji na łączną kwotę prawie 30 milionów złotych oraz ponad 6000 osób objętych wsparciem – tak w dużym skrócie można opisać działanie Tarczy Antykryzysowej w powiecie puławskim. Warto dodać, że dynamicznie wzrasta tempo, w jakim pomoc trafia do pracodawców i przedsiębiorców. Poziom zrealizowanych wniosków przekroczył 85% a firmom wypłacono już niemal 22 miliony złotych.

Tarcza Antykryzysowa to szereg rozwiązań opracowanych z myślą o ochronie miejsc pracy i zapewnieniu płynności finansowej przedsiębiorstw, które odczuły gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Wszystkie dostępne w ramach Tarczy formy wsparcia od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony lokalnych firm. Według stanu z początku bieżącego tygodnia, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zrealizował:

- 117 wniosków o dofinansowanie części kosztów utrzymania miejsc pracy na łączną kwotę 3 015 767,05 zł. Kolejnych 71 wniosków na kwotę 2 380 487,27 zł zostało zweryfikowanych i czeka na wypłatę, która nastąpi od razu po uzupełnieniu przez wnioskodawców braków formalnych;

- 396 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 2 235 246,00 zł;

- 3314 wniosków o niskooprocentowane pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na łączną kwotę 16 557 543,99 zł;

- 2 wnioski od organizacji pozarządowych o dofinansowanie części kosztów utrzymania miejsc pracy na łączną kwotę 102 364,68 zł.

Z dnia na dzień powyższe statystyki zmieniają się znacząco na korzyść liczby zrealizowanych wniosków. Wciąż trwają nabory, a do urzędu pracy napływają kolejne podania o przyznanie pomocy w ramach Tarczy. Pracownicy dokładają wszelkich starań, by obsługa wniosków przebiegała sprawnie, a wypłaty środków następowały jak najszybciej.

Infografika zawierające dane liczbowe dotyczące Tarczy Antykryzysowej w powiecie puławskim.

Powrót
`