Aktualności

Będzie równiej na drogach powiatowych w Kazimierzu Dolnym

Znak informujący o robotach drogowych.
Data publikacji: 18 czerwca 2020
Kolejny, duży projekt modernizacji dróg powiatowych zostanie zrealizowany przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. To dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kazimierz Dolny i okolice, gdyż właśnie tam zostały zaplanowane remonty trzech odcinków o łącznej długości ponad 3,6 km.

W ramach projektu zrealizowana zostanie przebudowa traktu nr 2529L od skrzyżowania w Jeziorszczyźnie w kierunku Uściąża do granicy powiatu, modernizacja odcinka ul. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym oraz remont fragmentu drogi nr 2547 w Kolonii Rzeczyca.

Pozyskana przez powiat puławski dotacja sięga kwoty 1 881 321,00 zł co stanowi 70% szacunkowych kosztów robót budowlanych. Wkład własny zostanie sfinansowany w ramach współpracy samorządu powiatowego i gminy Kazimierz Dolny.
Powrót
`