Aktualności

Aktualne zasady organizacji systemu opieki medycznej w powiecie puławskim

Napis: Komunikat dla pacjentów.
Data publikacji: 22 czerwca 2020
Z początkiem czerwca br. rozpoczął się proces stopniowego „odmrażania” SPZOZ w Puławach, który częściowo wyszedł z roli jednoimiennego szpitala zakaźnego i rozpoczął świadczenie pomocy medycznej wszystkim pacjentom, także tym bez podejrzenia COVID-19. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące aktualnej organizacji systemu opieki zdrowotnej.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ)

  • Przychodnia POZ Nr 1 przy al. Partyzantów 17 w Puławach pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, tel. 81 450 23 13;
  • Przychodnia POZ Nr 2 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, tel. 81 450 23 26;
  • Przychodnia POZ Nr 3 przy ul. J. Kilińskiego 22 pracuje w poniedziałku, środy i piątki w godz. 8:00 – 14:30, wtorki w godz. 8:00 – 18:00, czwartki w godz. 8:00 – 16:00, tel. 81 450 23 85;Przychodnia POZ Nr 4 przy ul. H. Kołłątaja 5 pracuje w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. W POZ Nr 4 świadczona jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOZ) dla dzieci.

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

W Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej 16 w Puławach funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne: okulistyczna, kardiologiczna, p/gruźlicza, reumatologiczna, dermatologiczna, urazowo-ortopedyczna, urologiczna, zdrowia psychicznego dla dorosłych. Wymienione poradnie przyjmują pacjentów w godz. 8:00 – 15:00.

Ponadto:

- poradnia chirurgii dziecięcej pracuje w godz. 8:00 – 12:00, w środy do 17:00;

- poradnia chirurgii ogólnej pracuje w poniedziałku w godz. 8:00 – 15:00, wtorki i środy w godz. 8:00 – 17:00, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 18:00.

Planowane jest przeniesienie pozostałych poradni specjalistycznych z ul. Bema 1 do Przychodni Specjalistycznej na ul. Centralnej.

Aktualnie w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo przyjmują lekarze w ramach NiŚOZ.

Ważne! W lipcu br. planowane jest przeniesienie NiŚOZ z Przychodni Specjalistycznej przy ul. Centralnej (dorośli) i POZ Nr 4 (dzieci) do Szpitala tj. w bezpośrednim sąsiedztwie SOR.


 

LECZENIE SZPITALNE

Z dniem 1 czerwca 2020 roku stopniowo wznowiły działalność wszystkie oddziały szpitalne realizujące kontrakt zgodnie z umową z LOW NFZ w zakresie leczenia szpitalnego.

Pacjenci są na bieżąco informowani telefonicznie o proponowanym nowym terminie hospitalizacji oraz kierowani na ponowną kwalifikację do poradni specjalistycznej SP ZOZ w Puławach. W poradni specjalistycznej następuje powtórna ocena stanu zdrowia pacjenta i pilności zabiegu. Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego odbywa się przez lekarzy oddziału szpitalnego. Pacjenci ze skierowaniem z POZ nie będą przyjmowani bez dodatkowych badań i bez wizyty w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy pracuje w trybie całodobowym z triagem (tel. 81 450 21 59).
Powrót
`