Aktualności

Konkurs "Aktywna lubelska wieś"

Konkurs "Aktywna lubelska wieś"
Data publikacji: 09 lipca 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wsparcie i aktywizację mieszkańców województwa lubelskiego w realizacji projektów lokalnych na terenach wiejskich.

Mobilizacja społeczności lokalnych zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wyłączeniem miast powyżej 20 000 mieszkańców) i gminy miejskie do 20 000 mieszkańców do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 r. umożliwi zdobycie środków finansowych na doposażenie świetlic, placów zabaw i skwerów.

Samorząd Województwa Lubelskiego przekaże na ten cel nagrody finansowe w wysokości 50 000 zł, 40 000 zł oraz 30 000 zł, gminom z najwyższą procentową frekwencją wyborczą. Gminy zostaną sklasyfikowane w czterech regionach naszego województwa, podzielonych według starego podziału administracyjnego. Łączna kwota dofinansowania ze środków budżetu województwa lubelskiego wynosi 480 000 złotych.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-aktywna-lubelska-wies/

Aktywna lubelska wieś

Powrót
`